Musim podporit bajecny napad Oldy Neubergera, Den kratkych kalhot, takova roztomila vzpominkova akce na Vaclava Havla. Pokud chcete trosku uctit naseho prezidenta, chodte 18.12. po meste, v praci nebo v baru s lehce vyhrnutymi kalhotami.