Svěžím evergreenem obohacujícím komunikační protokoly našeho manželského soužití je záludná otázka: „Proč se neoholíš?“ Přichází v pravidelných intervalech, často ve formě různorodých stylistických mutací typu: „Proč ses neoholil? Jsi zarostlej, ohol se! Dneska ne, dokud se neoholíš.“ A podobně.

Léta strávená ve společné domácnosti mě vybavila rozměrnou sadou hodnověrných výmluv, z nichž bohuž…