V USA se rodí startupy, jejichž nabízeným produktem je matrihuana. V USA je tato droga a výrobky z ní legální. Její šíření finančně podporuje také americký rapper Snoop Dogg.