Přesto, že první čtvrtek v měsíci je dnes, už včera se uskutečnil jedenáctý Affiliate čtvrtek. Díky svému netradičnímu termínu byl některými nazýván AffilSrazem, což je akce, která nahrazuje Affiliate čtvrtek, když se zrovna nekoná. V úvodu Mário navázal na svou minulou přednášku o webinářích. Protože v mezičase proběhl jeho vlastní webinář, mohl konkrétními čísly podložit […]