Nadpisy jsou pro SEO základem. Já osobně je stavím do důležitého faktoru. Samotní title stránky má velkou váhu na klíčová slova, ale hned pod ně se řadí H nadpisy, které také dávají váhu pro klíčová slova. Proto volte správné slova u nadpisů. Nadpisy by se měli řadit na stránce sestupně tz.: H1 H2 H3 Atd.. […]