Dne 4.10.2012 jsem se zúčastnil na pozvání Honzy Linharta své první Obchodní snídaně. Tato snídaně se konala v Olomouci. Jedná se o snídani, kde jsou vítáni podnikatelé z různých oborů za účelem navázání spolupráce. Je to ideální místo pro networking. … Continue reading